Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 10.4.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny – Puola) – Asia, jonka on pannut vireille H. W.

(asia C-214/18)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2006/112/EY – Arvonlisävero – Ulosottomies – Pakkotäytäntöönpano – Laissa määritellyt täytäntöönpanomaksut – Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten hallintokäytäntö, jossa ne katsovat täytäntöönpanomaksujen sisältävän arvonlisäveron – Neutraalisuuden periaate ja suhteellisuusperiaate)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny

Pääasian asianosaiset

H. W.

Muu osapuoli: Aleksandra Treder, Sąd Rejonowy w Sopocien ulosottomiehenä

Tuomiolauselma

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 22.7.2013 annetulla neuvoston direktiivillä 2013/43/EU, säännöksiä ja arvonlisäverotuksen neutraalisuuden periaatetta ja suhteellisuusperiaatetta on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle toimivaltaisten kansallisten viranomaisten hallintokäytännölle, jonka mukaan ulosottomiehen pakkotäytäntöönpanomenettelyn yhteydessä suorittamista palveluista kannettavan arvonlisäveron katsotaan sisältyvän ulosottomiehen perimiin täytäntöönpanomaksuihin.

____________

1 EUVL C 259, 23.7.2018.