Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. veljače 2019. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl protiv De Vellis Servizi Globali Srl

(predmet C-155/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl

Druga stranka u postupku: De Vellis Servizi Globali Srl

Prethodna pitanja

Prvo pitanje

– Može li se na temelju značajki unutarnjih propisa koji se odnose na sport, Talijanski nogometni savez kvalificirati kao javnopravno tijelo uspostavljeno posebno u svrhu zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nisu industrijske ili trgovačke naravi?

– Treba li osobito smatrati da je u slučaju Saveza ispunjen teleološki zahtjev vezan za takvo tijelo, iako ne postoji službeni akt kojim se uspostavlja tijelo javne vlasti i bez obzira što je Savez osnovan kao udruga, kako bi se uklopio u sektorski (sportski) poredak organiziran prema modelima javnopravnog tipa i uz obvezu poštovanja načela i pravila koje su razradili Talijanski nacionalni olimpijski odbor i međunarodne sportske organizacije njegovim priznavanjem kao nacionalnog javnog subjekta na razini sporta?

– Može li se, nadalje, smatrati da je takav zahtjev ispunjen u slučaju sportskog saveza kao što je Federazione Italiana Giuoco Calcio (Talijanski nogometni savez), koji se može financirati vlastitim sredstvima, vezano za djelatnost koja nije javna kao što je ona koja je predmet spora, ili se naprotiv treba smatrati prevladavajućim zahtjev potrebnog osiguranja primjene pravila javne nabave prilikom dodjele trećim osobama bilo koje vrste ugovora od strane tog tijela?

Drugo pitanje

– Ima li na temelju pravnih odnosa između CONI-ja i FIGC-a, Talijanskog nogometnog saveza, prvonavedeni prevladavajući utjecaj na drugonavedenog s obzirom na zakonske ovlasti priznavanja društva u sportske svrhe, odobravanja završnih financijskih izvješća, nadzora nad upravljanjem i pravilnim funkcioniranjem tijela i mogućnosti uvođenja posebne uprave takvom tijelu?

– Jesu li, naprotiv, navedene ovlasti nedovoljne kako bi bio ispunjen zahtjev prevladavajućeg javnog utjecaja svojstvenog javnopravnom tijelu zbog kvalificiranog sudjelovanja predsjednikâ i predstavnika sportskih saveza u glavnim tijelima Olimpijskog odbora?

____________