Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 22. februarja 2019 – Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl/De Vellis Servizi Globali Srl

(Zadeva C-155/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Consiglio di Stato

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnika: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: De Vellis Servizi Globali Srl

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Prvo vprašanje

– ali je mogoče na podlagi nacionalnih predpisov v zvezi z ureditvijo področja športa, zvezo Federazione calcistica italiana (italijanska nogometna zveza) opredeliti kot osebo javnega prava, ki je bila ustanovljena zlasti zaradi izpolnjevanja zahtev v splošnem interesu ter nima industrijske ali poslovne narave;

– ali je, natančneje, glede zveze Federazione izpolnjena zahteva glede namena subjekta, čeprav ni bil sprejet formalni akt o ustanovitvi javnega organa in čeprav je ta subjekt v osnovi društvo, in sicer zaradi njene vključitve v (športno) sektorsko ureditev, ki je zasnovana po javnopravnem modelu, in zaradi njene vezanosti na načela in pravila, ki so jih oblikovali Comitato olimpico nazionale italiano (italijanski nacionalni olimpijski komite) in mednarodne športne organizacije, na podlagi priznavanja nacionalnega javnega organa za namene športa;

– ali je lahko poleg tega taka zahteva izpolnjena glede športne zveze, kakršna je Federazione italiana giuoco calcio, ki se lahko financira s svojimi sredstvi, kar zadeva dejavnost, ki ni javnega pomena in kakršna je obravnavana, ali pa je treba šteti, da prevlada zahteva, da se pri oddaji kakršnih koli vrst naročil takega subjekta tretjim osebam vsekakor zagotovi uporaba pravil o javnih razpisih.

2.    Drugo vprašanje

– ali ima na podlagi pravnih razmerij med C.O.N.I. in F.I.G.C.- Federazione Italiana Giuoco Calcio prvonavedeni prevladujoč vpliv na drugonavedeno glede na zakonske pristojnosti priznavanja društva kot športne organizacije, potrjevanja letnih proračunov ter nadzora nad upravljanjem in pravilnega delovanja organov ter imenovanja posebnega komisarja v primeru nedelovanja upravnih organov subjekta;

– ali, nasprotno, take pristojnosti niso zadostne za izpolnitev zahteve prevladujočega javnega vpliva, ki je značilna za osebo javnega prava, zaradi kvalificirane udeležbe predsednikov in predstavnikov športnih zvez v temeljnih organih italijanskega olimpijskega komiteja.

____________