Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 22. února 2019 – Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl v. De Vellis Servizi Globali Srl

(Věc C-156/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Consorzio Ge.Se.Av. S. c. arl

Odpůrkyně: De Vellis Servizi Globali Srl

Předběžné otázky

První otázka

- Může být na základě charakteristik vnitrostátní právní úpravy týkající se sportovního řádu Federazione calcistica italiana (Italská fotbalová federace) kvalifikována jako veřejnoprávní subjekt, jelikož je založena za zvláštním účelem spočívajícím v uspokojování potřeb obecného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu?

- Je splněn teleologický požadavek organizace ve vztahu k federaci, a to i v případě, že neexistuje formální zakládající akt veřejné správy, a navzdory jejímu členskému základu, z důvodu jejího zařazení do právního řádu odvětví (sportovního) organizovaného podle veřejnoprávních modelů a z důvodu omezení spočívajícím v dodržování zásad a pravidel vypracovaných Comitato olimpico nazionale italiano (Italský národní olympijský výbor) [C.O.N.I.] a mezinárodními sportovními organizacemi, a to prostřednictvím uznávání vnitrostátního veřejnoprávního subjektu pro sportovní účely?

- Může navíc tento požadavek existovat ve vztahu ke sportovní federaci, jako je Italská fotbalová federace, jež má schopnost samofinancování, ve vztahu k činnosti, která nemá veřejnoprávní význam, jako je předmětná činnost, anebo naopak musí být vzata v úvahu převažující potřeba zajistit v každém případě použití pravidel otevřeného zadávacího řízení při zadávání třetím osobám v případě jakéhokoli typu smlouvy této instituce?

Druhá otázka

- Má C.O.N.I. na základě právních vztahů mezi C.O.N.I. a F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio (Italská fotbalová federace) převažující vliv vůči F.I.G.C., a to s ohledem na zákonné pravomoci uznávání společností pro sportovní účely, schvalování ročních rozpočtů a dohled nad řízením a řádným fungováním orgánů a nucenou správu instituce?

- Jsou naopak tyto pravomoci nedostatečné k tomu, aby byl splněn požadavek dominantního veřejného vlivu, který je vlastní veřejnoprávnímu subjektu, a to z důvodu kvalifikované účasti předsedů a zástupců sportovních federací v základních orgánech Olympijského výboru?

____________