Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 22.2.2019 – FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio ja Consorzio Ge.Se.Av. S.c. arl v. De Vellis Servizi Globali srl

(asia C-156/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasian asianosaiset

Valittajat: FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio ja Consorzio Ge.Se.Av. S.c. arl

Vastapuoli: De Vellis Servizi Globali Srl

Ennakkoratkaisukysymykset

Ensimmäinen kysymys

–    Voidaanko Federazione calcistica italianan (Italian jalkapalloliitto) katsoa urheiluoikeuteen liittyvien kansallisten säännösten piirteiden perusteella olevan julkisoikeudellinen laitos, koska se on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta;

–    erityisesti kysytään, täyttyykö laitoksen teleologinen edellytys jalkapalloliiton osalta muodollisen julkishallinnollisen perustamisasiakirjan puutteesta ja yhdistysmuotoisuudestaan huolimatta sen vuoksi, että se kuuluu sellaisen alan (urheilu) oikeuden piiriin, joka on järjestäytynyt julkishallinnollisen mallin mukaisesti, ja että se on sitoutunut noudattamaan Italian kansallisen olympiakomitean ja kansainvälisten urheiluelinten periaatteita ja sääntöjä, kun kyseinen kansallinen julkinen yksikkö on tunnustanut sen urheilua koskevia tarkoituksia varten;

–    voiko tällainen edellytys täyttyä Federazione italiana giuoco calcion kaltaisen itse itsensä rahoittamaan kykenevän urheiluliiton osalta nyt esillä olevan kaltaisessa muussa kuin julkisoikeudellisessa toiminnassa, vai onko sen sijaan pidettävä ensisijaisena tarvetta varmistaa kaikissa tapauksissa, että julkisia hankintoja koskevia säännöksiä sovelletaan valittaessa kolmansia kyseisen yksikön kaikenlaisten sopimusten sopimuspuoliksi?

Toinen kysymys

–    Onko Italian kansallisen olympiakomitean (Comitato olimpico nazionale italiano, jäljempänä CONI) ja ja FIGC:n – Federazione Italiana Giuocon välisissä oikeudellisissa suhteissa ensiksi mainitulla määräävä vaikutusvalta viimeksi mainittuun, kun otetaan huomioon, että CONIlla on lakiin perustuvat valtuudet tunnustaa seura urheilua koskevia tarkoituksia varten, hyväksyä vuosittainen talousarvio, valvoa elinten hallintoa ja asianmukaista toimintaa ja asettaa yksikkö selvitysmiehen hallintaan;

–    vai ovatko nämä oikeudet riittämättömiä täyttämään julkisoikeudelliselle laitokselle ominaista määräävää julkista vaikutusvaltaa koskevan edellytyksen, kun otetaan huomioon urheiluliittojen puheenjohtajien ja edustajien merkittävä edustus olympiakomitean tärkeimmissä elimissä?

____________