Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunale di Napoli (Ιταλία) στις 3 Απριλίου 2019 – YT κ.λπ. κατά Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

(Υπόθεση C-282/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunale di Napoli

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγοντες: YT κ.λπ.

Εναγόμενοι: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Προδικαστικά ερωτήματα

Συνιστά η διαφορετική μεταχείριση που επιφυλάσσεται μόνο στους καθηγητές θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα, όπως οι ενάγοντες, διάκριση για θρησκευτικούς λόγους, κατά την έννοια του άρθρου 21 του Χάρτη της Νίκαιας και της οδηγίας 2000/78/ΕΚ1 ή μήπως το γεγονός ότι δύναται να ανακληθεί [η] καταλληλότητα που διαθέτει ο εργαζόμενος συνιστά ικανό δικαιολογητικό λόγο για τη διαφορετική αντιμετώπιση μόνο των καθηγητών θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα, όπως οι ενάγοντες, σε σχέση με τους λοιπούς διδάσκοντες, μη καλυπτόμενοι από κανέναν περιορισμό προβλεπόμενο στη ρήτρα 5 της συμφωνίας πλαισίου για την εργασία ορισμένου χρόνου, η οποία συνήφθη στις 18 Μαρτίου 1999 και περιλαμβάνεται στο παράρτημα της οδηγίας 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP2 ;

Στην περίπτωση που κριθεί ότι υφίσταται άμεση διάκριση, κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, της οδηγίας 2000/78/ΕΚ, για θρησκευτικούς λόγους (άρθρο 1), καθώς και κατά τον Χάρτη της Νίκαιας, ζητείται από το Δικαστήριο να αποφανθεί σχετικά με τα μέσα που το αιτούν δικαστήριο δύναται να χρησιμοποιήσει για την εξάλειψη των συνεπειών, λαμβανομένου υπόψη ότι όλοι οι διδάσκοντες, πλην των καθηγητών θρησκευτικών για το καθολικό δόγμα, εντάχθηκαν στο έκτακτο πρόγραμμα προσλήψεων που προβλέπεται στον ν. 107/15, εξασφαλίζοντας τη μονιμοποίησή τους, και κατά συνέπεια καταρτίζοντας σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου; Ως εκ τούτου, πρέπει το αιτούν δικαστήριο να καταρτίσει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με την εναγομένη Διοίκηση;

Έχει η ρήτρα 5 της συμφωνίας πλαισίου που περιέχεται στην οδηγία 1999/70/ΕΚ την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση, όπως η επίδικη, βάσει της οποίας δεν εφαρμόζονται στη σχολική εκπαίδευση, και ειδικότερα στους διδάσκοντες θρησκευτικά για το καθολικό δόγμα, οι κανόνες του κοινού δικαίου που διέπουν τις σχέσεις εργασίας και αποσκοπούν στην πάταξη της καταχρηστικής σύναψης διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, μέσω της αυτόματης μετατροπής της σύμβασης ορισμένου χρόνου εργασίας σε σύμβαση αορίστου χρόνου, αν η σχέση εργασίας συνεχίζεται πέραν μιας συγκεκριμένης περιόδου, κατά τρόπον ώστε να επιτρέπονται διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για αόριστo χρόνο; Ιδίως, μπορεί να συνιστά αντικειμενικό λόγο κατά την έννοια της ρήτρας 5, σημείο 1, στοιχείο α΄, της συμφωνίας πλαισίου, η ανάγκη σύμφωνης γνώμης του επισκόπου, ή, αντιθέτως, πρέπει να θεωρηθεί ως διάκριση που απαγορεύεται κατά την έννοια του άρθρου 21 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης επί του τρίτου ερωτήματος, επιτρέπουν το άρθρο 21 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ρήτρα 4 της συμφωνίας πλαισίου που περιέχεται στην οδηγία 1999/70/ΕΚ και/ή το άρθρο 1 της οδηγίας 2000/78/ΕΚ τη μη εφαρμογή [των] κανόνων που εμποδίζουν την αυτόματη μετατροπή σύμβασης ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου χρόνου, αν η σχέση εργασίας συνεχίζεται πέραν μιας συγκεκριμένης περιόδου;

____________

1     Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ 2000, L 303, σ. 16).

2     ΕΕ 1999, L 175, σ. 43.