Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois (Γαλλία) στις 5 Απριλίου 2019 – JE, KF κατά XL Airways SA

(Υπόθεση C-286/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγοντες: JE, KF

Εναγομένη: XL Airways SA

Προδικαστικά ερωτήματα

Επί της εφαρμογής του άρθρου 3, παράγραφος 2, σημείο αʹ, σε περίπτωση καθυστέρησης πτήσης, όσον αφορά τις δύο περιπτώσεις τις οποίες περιλαμβάνει:

α)    Εφαρμόζεται, στο πλαίσιο αποζημίωσης την οποία ζητεί επιβάτης κατόπιν καθυστέρησης πτήσης και όχι άρνησης επιβίβασης, η προβλεπόμενη στο άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο αʹ, του κανονισμού (ΕΚ) 261/20041 της 11ης Φεβρουαρίου 2004 η ρητή προϋπόθεση περί παρουσίας του επιβάτη στον έλεγχο εισιτηρίων, η οποία εφαρμόζεται μόνον σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το προβλεπόμενο από το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 της 11ης Φεβρουαρίου 2004 δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης επεκτάθηκε νομολογιακά (CICE, τέταρτο κεφάλαιο, 19 Νοεμβρίου 2009, υποθέσεις C-402/07 και C-432/07, Sturgeon) και στις καθυστερήσεις πτήσεων;

β)    Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο ερώτημα 1, στοιχείο αʹ, λαμβανομένου υπόψη του σκοπού της προθεσμίας η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο αʹ, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 («το αργότερο σαράντα πέντε λεπτά πριν από την αναγραφόμενη αναχώρηση της πτήσης»), ο οποίος συνδέεται με το ζήτημα της υπεράριθμης κράτησης θέσεων και με λόγους ασφάλειας, πρέπει να ερμηνευθεί η προθεσμία αυτή ως «το αργότερο σαράντα πέντε λεπτά πριν αναγραφεί στους πίνακες αναγγελιών του αεροδρομίου ή ανακοινωθεί στους επιβάτες η νέα ώρα αναχώρησης»;

Επί του βάρους απόδειξης της «παρουσίας στον έλεγχο εισιτηρίων»

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο ερώτημα 1, στοιχείο αʹ, ήτοι σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 3, παράγραφος 2, στοιχείο αʹ, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 της 11ης Φεβρουαρίου 2004 σε αποζημίωση επιβάτη του οποίου η πτήση καθυστέρησε:

α)    Αποτελούν οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο αʹ, όροι προαπαιτούμενα τα οποία πρέπει να αποδείξει ο καταναλωτής για την εφαρμογή του κανονισμού ή λόγο απαλλαγής της ευθύνης της αεροπορικής εταιρίας, που της επιτρέπουν να προσκομίσει τον κατάλογο επιβατών προκειμένου να αποδείξει ότι ο καταναλωτής δεν προσήλθε στην επιβίβαση «όπως έχει ορίσει και την ώρα που έχει υποδείξει προηγουμένως εγγράφως (ενδεχομένως με ηλεκτρονικά μέσα) ο αερομεταφορέας, ο ταξιδιωτικός πράκτορας ή ο εξουσιοδοτημένος πράκτοράς του ή, εφόσον δεν προσδιορίζεται ώρα, το αργότερο σαράντα πέντε λεπτά πριν από την αναχώρηση της πτήσης», κατά το άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο αʹ, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 της 11ης Φεβρουαρίου 2004, λαμβανομένων υπόψη των τεχνολογικών εξελίξεων, οι οποίες καθιστούν πλέον δυνατή την έκδοση αποϋλοποιημένων καρτών επιβίβασης, της έλλειψης αναγραφής ημερομηνίας και ώρας επί των έντυπων καρτών επιβίβασης, της επακόλουθης απουσίας κάθε υποχρέωσης φυσικής παρουσίας σε θυρίδα ελέγχου και της κατοχής μόνον από τις αεροπορικές εταιρίες όλων των σχετικών με τον έλεγχο των επιβατών πληροφοριών έως το πέρας των διαδικασιών ελέγχου;

β)    Αντιτίθενται η αρχή της πρακτικής αποτελεσματικότητας, οι σκοποί του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 της 11ης Φεβρουαρίου 2004 και το υψηλό επίπεδο προστασίας των επιβατών και των καταναλωτών εν γένει το οποίο διασφαλίζει ο κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 της 11ης Φεβρουαρίου 2004 ή άλλες διατάξεις ή κανόνες του δικαίου της Ένωσης στη μετακύλιση αποκλειστικά στον επιβάτη του βάρους απόδειξης της παρουσίας του στον έλεγχο εισιτηρίων «όπως έχει ορίσει και την ώρα που έχει υποδείξει προηγουμένως εγγράφως (ενδεχομένως με ηλεκτρονικά μέσα) ο αερομεταφορέας, ο ταξιδιωτικός πράκτορας ή ο εξουσιοδοτημένος πράκτοράς του ή, εφόσον δεν προσδιορίζεται ώρα, το αργότερο σαράντα πέντε λεπτά πριν από την αναχώρηση της πτήσης», κατά το άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο αʹ, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 της 11ης Φεβρουαρίου 2004, λαμβανομένων υπόψη των τεχνολογικών εξελίξεων, οι οποίες καθιστούν πλέον δυνατή την έκδοση αποϋλοποιημένων καρτών επιβίβασης, της έλλειψης αναγραφής ημερομηνίας και ώρας επί των έντυπων καρτών επιβίβασης, της επακόλουθης απουσίας κάθε υποχρέωσης φυσικής παρουσίας σε θυρίδα ελέγχου και της κατοχής μόνον από τις αεροπορικές εταιρίες όλων των σχετικών με τον έλεγχο των επιβατών πληροφοριών έως το πέρας των διαδικασιών ελέγχου;

____________

1     Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (ΕΕ 2004, L 46, σ. 1).