Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. travnja 2019. uputio tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (Francuska) – JE, KF protiv XL Airways SA

(predmet C-286/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: JE, KF

Tuženik: XL Airways SA

Prethodna pitanja

U pogledu primjenjivosti članka 3. stavka 2. točke (a) u slučaju kašnjenja leta, u njegova dva dijela:

S obzirom na činjenicu da je pravo na odštetu u slučaju uskraćenog ukrcaja ili otkazivanja predviđeno u članku 7. Uredbe (EZ) br. 261/2004 od 11. veljače 2004.1 sudskom praksom prošireno na kašnjenja leta (CICE, 4. poglavlje, 19. studenoga 2009., predmet C-402/07 i C-432/07, Sturgeon), je li tekstualni uvjet koji se odnosi na prijavu putnika za let predviđen člankom 3. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 261/2004 od 11. veljače 2004., koji se primjenjuje isključivo u slučaju uskraćenog ukrcaja, primjenjiv u okviru odštete koju traži putnik koji je žrtva kašnjenja leta, ali ne i uskraćenog ukrcaja?

U slučaju potvrdnog odgovora na točku (a) prvog pitanja, s obzirom na ciljeve roka predviđenog člankom 3. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 261/2004 („ne kasnije od 45 minuta prije objavljenog vremena polaska”) koji su povezani s pitanjem prevelikog broja rezervacija i ciljevima sigurnosti, treba li taj rok u tom slučaju tumačiti kao „ne kasnije od 45 minuta prije novog vremena polaska leta koji kasni, koje je objavljeno na oglasnim pločama zračne luke ili priopćeno putnicima”?

U pogledu tereta dokazivanja „prijave za let”

U slučaju potvrdnog odgovora na točku (a) prvog pitanja, odnosno, u slučaju primjene članka 3. stavka 2. točke (a) Uredbe (EZ) br. 261/2004 od 11. veljače 2004. na odštetu koju traži putnik koji je žrtva kašnjenja leta:

Jesu li uvjeti predviđeni člankom 3. stavkom 2. točkom (a) pretpostavke primjene Uredbe čije ispunjavanje treba dokazati potrošač ili razlog za oslobođenje zračnog prijevoznika koji mu omogućuje da dostavi evidenciju putnika kako bi dokazao da se potrošač nije prijavio za let „kako je navedeno u putnoj karti (uključujući i elektronički način) od strane zračnog prijevoznika, tour operatora ili ovlaštenog putnog agenta, ili, ako vrijeme nije navedeno, ne kasnije od 45 minuta prije objavljenog vremena polaska”, u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 261/2004 od 11. veljače 2004., s obzirom na tehnološki napredak koji sada omogućuje elektroničko izdavanje digitaliziranih ukrcajnih propusnica, nepostojanje vremenske oznake papirnatih ukrcajnih propusnica, posljedično nepostojanje obveze fizičke pojave na šalteru za registraciju i činjenicu da samo zračni prijevoznici imaju sve informacije povezane s prijavom putnika do zatvaranja postupka prijave?

Je li načelu korisnog učinka, ciljevima Uredbe (EZ) br. 261/2004 od 11. veljače 2004. i visokoj razini zaštite putnika i potrošača koja se općenito jamči Uredbom (EZ) br. 261/2004 od 11. veljače 2004. ili drugim odredbama ili pravnim pravilima prava Zajednice, protivno to da se isključivo samom putniku naloži teret dokazivanja prijave za let „kako je navedeno u putnoj karti (uključujući i elektronički način) od strane zračnog prijevoznika, tour operatora ili ovlaštenog putnog agenta, ili, ako vrijeme nije navedeno, ne kasnije od 45 minuta prije objavljenog vremena polaska”, u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 261/2004 od 11. veljače 2004., s obzirom na tehnološki napredak koji sada omogućuje elektroničko izdavanje digitaliziranih ukrcajnih propusnica, nepostojanje vremenske oznake papirnatih ukrcajnih propusnica, posljedično nepostojanje obveze fizičke pojave na šalteru za registraciju i činjenicu da samo zračni prijevoznici imaju sve informacije povezane s prijavom putnika do zatvaranja postupka prijave?

____________

1     Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (SL 2004., L 46, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.)