Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (Francija) 5. aprila 2019 – JE, KF/XL Airways SA

(Zadeva C-286/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: JE, KF

Tožena stranka: XL Airways SA

Vprašanji za predhodno odločanje

Vprašanje o možnosti uporabe člena 3(2)(a) v primeru zamude leta, razdeljeno na dva dela:

Ali se ob upoštevanju tega, da je bila pravica do odškodnine v primeru zavrnitve vkrcanja ali odpovedi, določena v členu 7 Uredbe (ES) št. 261/2004 z dne 11. februarja 20041 , s sodno prakso (Sodišče, četrti senat, 19. november 2009, zadevi C 402/07 in C 432/07, Sturgeon) razširjena na zamude leta, dobesedni pogoj v zvezi prijavo potnika na let, določen v členu 3(2)(a) Uredbe (ES) št. 261/2004 z dne 11. februarja 2004, ki se uporablja samo za zavrnitve vkrcanja, uporablja v okviru odškodnine, ki jo zahteva potnik, čigar let je imel zamudo, ni pa mu bilo zavrnjeno vkrcanje?

Če je odgovor na prvo vprašanje pod točko (a) pritrdilen, ali je treba ob upoštevanju ciljev roka iz člena 3(2)(a) Uredbe (ES) št. 261/2004 („najpozneje 45 minut pred objavljenim časom odhoda“), povezanih z vprašanjem prevelikega števila rezervacij in varnostnimi cilji, ta rok v tem primeru razlagati kot „najpozneje 45 minut pred novim časom odhoda leta, ki ima zamudo, objavljenim na obvestilnih tablah na letališču ali sporočenim potnikom“?

Vprašanji o dokaznem bremenu glede „prijave na let“

Če je odgovor na prvo vprašanje pod točko (a) pritrdilen, to je če se člen 3(2)(a) Uredbe (ES) št. 261/2004 z dne 11. februarja 2004 uporablja za odškodnino, ki jo zahteva potnik, čigar letalo je imelo zamudo:

Ali so pogoji iz člena 3(2)(a) nujni pogoji, ki jih mora potrošnik dokazati za uporabo Uredbe, ali razlog za oprostitev letalskega prevoznika, ki mu omogoča, da predloži seznam potnikov za dokaz, da se potrošnik ni prijavil na let, „kakor je določeno in ob navedenem času vnaprej in pisno (vključno v elektronski obliki) z letalskim prevoznikom, organizatorjem potovanja ali pooblaščeno potovalno agencijo, ali, če čas ni naveden, najpozneje 45 minut pred objavljenim časom odhoda“, kot je določeno v členu 3(2)(a) Uredbe (ES) št. 261/2004 z dne 11. februarja 2004, ob upoštevanju tehnološkega razvoja, ki zdaj omogoča elektronsko izdajanje dematerializiranih vstopnih kuponov, neobstoja časovnega žiga na papirnih vstopnih kuponih, s tem povezanega neobstoja vsakršne obveznosti fizične navzočnosti pri prijavnem okencu in dejstva, da imajo samo letalski prevozniki vse informacije o prijavi potnikov do zaključka postopkov prijave?

Ali načelo polnega učinka, cilji Uredbe (ES) št. 261/2004 z dne 11. februarja 2004 in visoka raven varstva potnikov in potrošnikov na splošno, zagotovljena z Uredbo (ES) št. 261/2004 z dne 11. februarja 2005 in drugimi predpisi in standardi prava Skupnosti, nasprotujejo temu, da samo potnik nosi dokazno breme glede svoje prijave na let, „kakor je določeno in ob navedenem času vnaprej in pisno (vključno v elektronski obliki) z letalskim prevoznikom, organizatorjem potovanja ali pooblaščeno potovalno agencijo, ali, če čas ni naveden, najpozneje 45 minut pred objavljenim časom odhoda“, kot je določeno v členu 3(2)(a) Uredbe (ES) št. 261/2004 z dne 11. februarja 2004, ob upoštevanju tehnološkega razvoja, ki zdaj omogoča elektronsko izdajanje dematerializiranih vstopnih kuponov, neobstoja časovnega žiga na papirnih vstopnih kuponih, s tem povezanega neobstoja vsakršne obveznosti fizične navzočnosti pri prijavnem okencu in dejstva, da imajo samo letalski prevozniki vse informacije o prijavi potnikov do zaključka postopkov prijave?

____________

1 Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10).