Language of document :

A Landgericht Saarbrücken (Németország) által 2019. március 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SM kontra Sparkasse Saarbrücken

(C-209/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Saarbrücken

Az alapeljárás felei

Felperes: SM

Alperes: Sparkasse Saarbrücken

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 10. cikke (2) bekezdésének p) pontját, hogy az „azon időszakra, amelyen belül az elállási jog gyakorolható”, vagy „az elállási jog gyakorlásának egyéb feltételeire” vonatkozó szükséges tájékoztatásnak az elállásra nyitva álló időszak megkezdődésének feltételeire is ki kell terjednie?

Amennyiben az 1) kérdésre a válasz igenlő:

Ellentétes e a 2008/48 irányelv 10. cikke (2) bekezdésének p) pontjával azon értelmezés, amely szerint az elállásra vonatkozó tájékoztatás „világos” és „egyértelmű”, ha e tájékoztatás az elállásra nyitva álló időszak kezdetét illetően nem sorolja fel teljeskörűen az említett időszak megkezdődéséhez kötelezően közlendő információkat, hanem e tekintetben egy nemzeti jogszabályi rendelkezésre – jelen esetben a Bürgerliches Gesetzbuch (polgári törvénykönyv, a továbbiakban: BGB) 492. §-a 2014. június 12-ig hatályos változatának (2) bekezdésére – hivatkozik, mely további nemzeti rendelkezésekre – jelen esetben az Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (a polgári törvénykönyv bevezető törvénye, a továbbiakban: EGBGB) 247. cikke 2014. június 12-ig hatályos változatának 3–13. §-ára – hivatkozik tovább, és a fogyasztónak ezért több különböző jogszabály számos rendelkezését el kell olvasnia ahhoz, hogy világossá váljon számára, hogy milyen információkat kell kötelezően közölni ahhoz, hogy kölcsönszerződése esetében megkezdődjön az elállásra nyitva álló időszak?

Amennyiben a b) kérdésre a válasz nemleges (és a nemzeti jogi előírásra való hivatkozással szemben nem merül fel alapvető kifogás):

Ellentétes-e a 2008/48 irányelv 10. cikke (2) bekezdésének p) pontjával az olyan értelmezés, amely szerint az elállásra vonatkozó tájékoztatás „világos” és „egyértelmű”, ha a valamely nemzeti jogszabályi rendelkezésre – jelen esetben a BGB 492. §-a 2010. július 30-tól 2014. június 12-ig hatályos változatának (2) bekezdésére – való hivatkozás és az e nemzeti jogszabályi rendelkezés általi– jelen esetben az EGBGB 247. cikke 2011. augusztus 4-től 2014. június 12-ig hatályos változatának 3–13. §-ára való – továbbhivatkozás szükségszerűen azzal jár, hogy a fogyasztónak a rendelkezések puszta átolvasásán túlmenően jogi minősítést is el kell végeznie – például azt illetően, hogy a jelzáloggal biztosított szerződésekre és az azokkal kapcsolatban nyújtott áthidaló hitelre vonatkozó szokásos feltételek mellett kapta-e a hitelt, vagy kapcsolt szerződésekről van-e szó – ahhoz, hogy világossá váljon számára, hogy milyen információkat kell kötelezően közölni ahhoz, hogy kölcsönszerződése esetében megkezdődjön az elállásra nyitva álló időszak?

____________

1 HL 2008. L 133., 66. o.