Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Saarbrücken (Germania) la 5 martie 2019 – SM/Sparkasse Saarbrücken

(Cauza C-209/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Saarbrücken

Părțile din procedura principală

Reclamant: SM

Pârâtă: Sparkasse Saarbrücken

Întrebările preliminare

Articolul 10 alineatul (2) litera (p) din Directiva 2008/48/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului trebuie interpretat în sensul că informațiile necesare privind „termenul” sau „alte condiții pentru exercitarea [dreptului de retragere]” includ, de asemenea, condițiile privind data de la care începe să curgă termenul de retragere?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea (a):

Articolul 10 alineatul (2) litera (p) din Directiva 2008/48 se opune unei interpretări în sensul că o informație cu privire la retragere este „clară” și „concisă” atunci când nu menționează ca atare în mod exhaustiv, în privința declanșării termenului de retragere, informațiile obligatorii care trebuie furnizate pentru declanșarea termenului, ci face trimitere în acest sens la o dispoziție națională - în speță, articolul 492 alineatul (2) din BGB, în versiunea aplicabilă până la 12 iunie 2014 - care, la rândul său, face trimitere la alte dispoziții naționale - în speță, la articolul 247 paragrafele 3-13 din EGBGB în versiunea aplicabilă până la 12 iunie 2014 - , consumatorul fiind, așadar, obligat să citească numeroase acte normative diferite pentru a se lămuri în ceea ce privește informațiile obligatorii care trebuie furnizate, astfel încât termenul de retragere cu privire la contractul său de împrumut să înceapă să curgă?

În cazul în care răspunsul la întrebarea (b) este negativ (neexistând în principiu rezerve în ceea ce privește trimiterea la normele naționale):

Articolul 10 alineatul (2) litera (p) din Directiva 2008/48 se opune unei interpretări în sensul că o informație cu privire la retragere este „clară” și „concisă” atunci când trimiterea la o dispoziție națională - în speță, articolul 492 alineatul (2) din BGB în versiunea aplicabilă în perioada 30 iulie 2010-12 iunie 2014 - care, la rândul său, face trimitere la o altă dispoziție națională - în speță, la articolul 247 paragrafele 3-13 din EGBGB în versiunea aplicabilă în perioada 4 august 2011-12 iunie 2014 -, determină în mod obligatoriu faptul că consumatorul, dincolo de simpla lectură a dispozițiilor, trebuie să efectueze o analiză juridică - cum ar fi să stabilească dacă împrumutul i-a fost acordat în condițiile normale aplicabile contractelor garantate prin ipotecă și finanțării acestora - , pentru a dobândi claritate în ceea ce privește informațiile obligatorii care trebuie furnizate, astfel încât termenul de retragere cu privire la contractul său de împrumut să înceapă să curgă?

____________

1 JO 2008, L 133, p. 66.