Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal da Relação de Guimarães (Portugalsko) dne 26. března 2019 – MH, NI v. OJ, Novo Banco SA

(Věc C-253/19)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal da Relação de Guimarães

Účastníci původního řízení

Odvolatelé: MH, NI

Další účastníci řízení: OJ, Novo Banco SA

Předběžná otázka

Jsou podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/8481 soudy členského státu příslušné k zahájení hlavního insolvenčního řízení státního příslušníka, který má v tomto státě svůj jediný nemovitý majetek, přestože obvyklé místo jeho pobytu i jeho nejbližší rodina se nacházejí v jiném členském státě, v němž vykonává závislou činnost?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (Úř. věst. 2015, L 141, s. 19, oprava Úř. věst. 2016, L 349, s. 10).