Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal da Relação de Guimarães (Portugal) 26. märtsil 2019 – MH, NI versus OJ, Novo Banco, S.A.

(kohtuasi C-253/19)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal da Relação de Guimarães

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: MH, NI

Vastustajad: OJ, Novo Banco, S.A.

Eelotsuse küsimus

Kas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2015/8481 on liikmesriigi kohtud pädevad algatama esmast maksejõuetusmenetlust kodaniku suhtes, kelle ainus kinnisvara asub kõnealuses liikmesriigis, ehkki tema alaline elukoht ning tuumperekond asuvad teises liikmesriigis, kus ta teostab oma kutsetegevust palgatöötajana?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määrus (EL) 2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta (ELT 2015, L 141, lk 19).