Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal da Relação de Guimarães (Portugali) on esittänyt 26.3.2019 – MH ja NI v. OJ ja Novo Banco SA

(asia C-253/19)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal da Relação de Guimarães

Pääasian asianosaiset

Valittajat: MH ja NI

Vastapuolet: OJ ja Novo Banco SA

Ennakkoratkaisukysymys

Onko jäsenvaltion tuomioistuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2015/8481 sovellettaessa toimivaltainen aloittamaan sellaisen kansalaisen maksukyvyttömyyttä koskevan päämenettelyn, jonka omistama ainoa kiinteistö sijaitsee tämän jäsenvaltion alueella, vaikka hänellä on vakinainen asuinpaikka ja kotitalous toisessa jäsenvaltiossa, jossa hän työskentelee toisen lukuun?

____________

1 Maksukyvyttömyysmenettelyistä 20.5.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/848 (EUVL 2015, L 141, s. 19).