Language of document :

A Tribunal da Relação de Guimarães (Portugália) által 2019. március 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – MH, NI kontra OJ, Novo Banco SA

(C-253/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal da Relação de Guimarães

Az alapeljárás felei

Felperesek: MH, NI

Alperesek: OJ, Novo Banco SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet1 értelmében azon tagállam bíróságai rendelkeznek-e joghatósággal valamely állampolgárral szembeni fizetésképtelenségi főeljárás megindítására, amelyben annak egyetlen ingatlanvagyona található, még akkor is, ha mind az ő, mind a háztartásának a szokásos tartózkodási helye azon másik tagállamban van, amelyben munkavállalóként dolgozik?

____________

1 A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2015. L141., 19. o.; helyesbítés: HL 2016. L 349., 40. o.).