Language of document :

2019 m. kovo 26 d. Tribunal da Relação de Guimarães (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje MH, NI / OJ, Novo Banco SA

(Byla C-253/19)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal da Relação de Guimarães

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: MH, NI

Kitos apeliacinio proceso šalys: OJ, Novo Banco SA

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/8481 valstybės narės teismai turi jurisdikciją iškelti pagrindinę nemokumo bylą piliečiui, kurio vienintelis nekilnojamasis turtas yra toje valstybėje, nors jo ir jo šeimos įprastinė gyvenamoji vieta yra kitoje valstybėje narėje, kurioje jis pagal darbo sutartį vykdo profesinę veiklą?

____________

1 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų (OL L 141, 2015, p. 19, klaidų ištaisymas OL L 349, 2016, p. 11)