Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal da Relação de Guimarães (Portugal) op 26 maart 2019 – MH en NI/OJ en Novo Banco SA

(Zaak C-253/19)

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Tribunal da Relação de Guimarães

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: MH en NI

Verwerende partijen: OJ en Novo Banco SA

Prejudiciële vraag

Zijn de rechters van een lidstaat op grond van verordening (UE) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad1 bevoegd om een hoofdinsolventieprocedure te openen ten aanzien van een burger die in die lidstaat zijn enige onroerende zaak bezit, hoewel zijn gebruikelijke verblijfplaats – en die van zijn gezin – in een andere lidstaat gelegen is, waar hij arbeid in loondienst verricht?

____________

1 Verordening van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PB 2015, L 141, blz. 192).