Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal da Relação de Guimarães (Portugalska) 26. marca 2019 – MH, NI/OJ, Novo Banco, S.A.

(Zadeva C-253/19)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal da Relação de Guimarães

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnika: MH, NI

Nasprotni stranki v pritožbenem postopku: OJ, Novo Banco, S.A.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali so v skladu z Uredbo (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta1 sodišča države članice pristojna za uvedbo glavnega postopka v primeru insolventnosti v zvezi z državljanom, katerega edina nepremičnina je v tej državi, čeprav ima ta državljan – pa tudi njegova ožja družina – običajno prebivališče v drugi državi članici, v kateri opravlja poklicno dejavnost kot zaposlena oseba?

____________

1 Uredba (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o postopkih v primeru insolventnosti (UL 2015, L 141, str. 19).