Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. ožujka 2019. uputio Tribunalul Bucureşti (Rumunjska) – JE protiv KF

(predmet C-249/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunalul Bucureşti

Stranke glavnog postupka

Tužitelj u prvostupanjskom postupku i žalitelj: JE

Tuženik u prvostupanjskom postupku i druga stranka u žalbenom postupku: KF

Prethodno pitanje

Sudu Europske unije upućuje se zahtjev za prethodnu odluku u pogledu tumačenja odredbi članka 10. Uredbe br. 1259/20101 , u skladu s kojim „[k]ada se pravom primjenljivim u skladu s člankom 5. ili člankom 8. ne predviđa razvod braka ili ako se njime jednom od bračnih drugova ne odobrava jednaki pristup razvodu ili zakonskoj rastavi na temelju spola, primjenjuje se pravo suda pred kojim je pokrenut postupak” na način da se pojasni treba li izraz „prav[o] primjenljiv[o] u skladu s člankom 5. ili člankom 8. ne predviđa razvod braka”:

– tumačiti restriktivno, doslovno, odnosno kao da se odnosi samo na situaciju u kojoj primjenjivo strano pravo ne predviđa razvod u bilo kojem obliku, ili ekstenzivno, u smislu da uključuje i situaciju u kojoj primjenjivo strano pravo dopušta razvod braka, ali u iznimno ograničavajućim uvjetima, što podrazumijeva obvezni postupak koji prethodi razvodu, koji se odnosi na zakonsku rastavu, za koji pravo suda pred kojim se vodi postupak ne sadržava odgovarajuće postupovne odredbe?

____________

1 Uredba Vijeća (EU) br. 1259/2010 od 20. prosinca 2010. o provedbi pojačane suradnje u području prava primjenljivog na razvod braka i zakonsku rastavu (SL 2010., L 343, str. 10.)(SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 13., str. 172.).