Language of document :

A Tribunalul Bucureşti (Románia) által 2019. március 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – JE kontra KF

(C-249/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Bucureşti

Az alapeljárás felei

Felperes: JE

Alperes: KF

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az 1259/2010 rendelet1 10. cikke rendelkezéseinek – amelyek szerint „[a]mennyiben az 5. vagy a 8. cikk szerint alkalmazandó jog nem rendelkezik a házasság felbontásáról, vagy az egyik házastársnak neme miatt nem biztosít azonos jogokat a házasság felbontásához vagy a különváláshoz, az eljáró bíróság országa szerinti jogot kell alkalmazni” – értelmezése tárgyában előzetes döntéshozatal iránti kérelmet terjeszt az Európai Unió Bírósága elé annak tisztázása céljából, hogy a „8. cikk szerint alkalmazandó jog nem rendelkezik a házasság felbontásáról” kifejezést:

– megszorítóan, szó szerint kell-e értelmezni, vagyis az kizárólag arra az esetre vonatkozik, ha az alkalmazandó jog a házasság felbontásáról egyáltalán nem rendelkezik, vagy azt kiterjesztően, vagyis úgy kell értelmezni, hogy az vonatkozik arra az esetre is, ha az alkalmazandó külföldi jog lehetővé teszi a házasság felbontását, de csak rendkívül korlátozott feltételek között, amely feltételekből következően a házasság felbontását kötelezően a különválás megállapítása iránti olyan eljárásnak kell megelőznie, amely eljárás vonatkozásában az eljáró bíróság országa szerinti jog nem tartalmaz egyenértékű eljárásjogi rendelkezéseket?

____________

1 A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló, 2010. december 20-i 1259/2010/EU tanácsi rendelet (HL 2010. L 343., 10. o.).