Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itaalia) 11. märtsil 2019 – Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura versus Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ja Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

(kohtuasi C-219/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura

Vastustajad: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ja Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivi 2014/24/EL1 põhjendusega 14 koostoimes artikli 19 lõikega 1 ja artikli 80 lõikega 2 on vastuolus selline õigusnorm nagu 18. aprilli 2016. aasta seadusandliku dekreedi nr 50, millega Itaalia on võtnud oma õiguskorda üle direktiivid 2014/23/EL2 , 2014/24/EL ja 2014/25/EL3 , artikkel 46, mis võimaldab „arhitektuuri- ja inseneriteenuste“ hangetes osaleda ainult selles artiklis nimetatud õiguslikes vormides asutatud ettevõtjatel, mistõttu ei saa niisugustes hangetes osaleda ettevõtjad, kes osutavad niisuguseid teenuseid teistsuguses õiguslikus vormis?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT 2014, L 94, lk 65).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT 2014, L 94, lk 1).

3     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (ELT 2014, L 94, lk 243).