Language of document :

A Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Olaszország) által 2019. március 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura kontra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC)

(C-219/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Az alapeljárás felei

Felperes: Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura

Alperesek: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e a 2014/24/EU irányelv1 (14) preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 19. cikkének (1) bekezdésével és 80. cikkének (2) bekezdésével a Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (a 2016. április 18-i 50. sz. felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet) – amely rendelet által ültette át Olaszország a saját jogrendjébe a 2014/23/EU,2 a 2014/24/EU és a 2014/25/EU irányelvet3  – 46. cikkéhez hasonló olyan rendelkezés, amely kizárólag az abban megjelölt jogi formákban létrejött gazdasági szereplők számára teszi lehetővé, hogy részt vegyenek az „építészeti és mérnöki szolgáltatások” odaítélésére irányuló pályázati eljárásokban, ami azzal a következménnyel jár, hogy az említett pályázati eljárásokban való részvételből kizárja azokat a gazdasági szereplőket, amelyek más jogi formában nyújtják a szóban forgó szolgáltatásokat?

____________

1 A közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 94., 65. o.)

2 A koncessziós szerződésekről szóló, 2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 91., 1. o.)

3 A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 94., 243. o.)