Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. ožujka 2019. uputio Tribunalul Bucureşti (Rumunjska) – CHEP Equipment Pooling NV protiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Soluţionare Contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(predmet C-242/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunalul Bucureşti

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: CHEP Equipment Pooling NV

Tuženici: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Soluţionare Contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Prethodna pitanja

Predstavlja li prijevoz paleta iz jedne države članice u drugu državu članicu radi njihova naknadnog iznajmljivanja u toj drugoj državi članici poreznom obvezniku koji ima poslovni nastan u Rumunjskoj te je ondje identificiran u svrhu PDV-a, nepostojanje prijenosa u smislu članka 17. stavka 2. Direktive 2006/112/EZ? 1

Neovisno o odgovoru na prvo prethodno pitanje, je li porezni obveznik u smislu članka 2. točke 1. Direktive 2008/9/EZ2 porezni obveznik u smislu članka 9. stavka 1. Direktive 2006/112/EZ, koji nema poslovni nastan u državi članici povrata, nego na području druge države članice, čak i ako je u svrhu PDV-a identificiran ili je dužan identificirati se u svrhu PDV-a u državi članici povrata?

S obzirom na odredbe Direktive 2008/9/EZ, predstavlja li uvjet da porezni obveznik nije u svrhu PDV-a identificiran u državi članici povrata dodatni uvjet u odnosu na one predviđene člankom 3. Direktive 2008/9/EZ u pogledu poreznog obveznika s poslovnim nastanom u drugoj državi članici koji nema poslovni nastan u državi članici povrata kako bi u slučaju poput predmetnog imao pravo na povrat?

Treba li članak 3. Direktive 2008/9/EZ tumačiti na način da mu se protivi praksa nacionalne porezne uprave prema kojoj odbija povrat PDV-a zbog neispunjavanja uvjeta propisanog isključivo nacionalnim pravom?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)

2 Direktiva Vijeća 2008/9/EZ od 12. veljače 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za povrat poreza na dodanu vrijednost, predviđenih u Direktivi 2006/112/EZ, poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan u državi članici povrata, već u drugoj državi članici (SL 2008., L 44, str. 23.)(SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9, svezak 1., str. 275.)