Language of document :

A Tribunalul Bucureşti (Románia) által 2019. március 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – CHEP Equipment Pooling NV kontra Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Soluţionare Contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(C-242/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Bucureşti

Az alapeljárás felei

Felperes: CHEP Equipment Pooling NV

Alperesek: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Soluţionare Contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Raklapoknak egy tagállamból valamely más tagállamba abból a célból történő fuvarozása, hogy azokat ez utóbbi tagállamban valamely, Romániában letelepedett és Romániában héanyilvántartásba vett adóalany részére később bérbeadják, a [2006/112/EK] irányelv1 17. cikkének (2) bekezdése értelmében vett nem továbbításnak minősül-e?

Az első kérdésre adott választól függetlenül, abban az esetben is a 2008/9/EK irányelv2 2. cikkének (1) bekezdése értelmében vett adóalanynak minősül-e a 2006/112/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdésének értelmében vett olyan adóalany, amely nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállam területén telepedett le, ha a szóban forgó adóalany a visszatérítés helye szerinti tagállamban szerepel a héanyilvántartásban vagy ott köteles lenne a héanyilvántartásban szerepelni?

A 2009/8/EK irányelv rendelkezéseinek fényében az a feltétel, hogy az adóalany a visszatérítés helye szerinti tagállamban ne szerepeljen a héanyilvántartásban, a 2008/9/EK irányelv 3. cikkében előírt feltételekhez viszonyítva további feltételt jelent-e a tekintetben, hogy a jelen ügyben vizsgálthoz hasonló tényállás esetén részesülhessen a visszatérítéshez való jogban az az adóalany, amely nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem másik tagállamban telepedett le?

Úgy kell-e értelmezni a 2008/9/EK irányelv 3. cikkét, hogy azzal ellentétes a nemzeti hatóság azon gyakorlata, hogy az egy, kizárólag a nemzeti szabályozásban előírt feltétel teljesítésének elmaradására hivatkozással tagadja meg a héa visszatérítését?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.)

2 A nem a visszatérítés helye szerinti tagállamban, hanem egy másik tagállamban letelepedett adóalanyok részére a 2006/112/EK irányelvben előírt hozzáadottérték-adóvisszatérítés részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2008. február 12-i 2008/9/EK tanácsi irányelv (HL 2008. L 44., 23. o.)