Language of document :

Tužba podnesena 26. ožujka 2019. – Europska komisija protiv Irske

(predmet C-257/19)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnik: S. L. Kalėda, N. Yerrell, agenti)

Tuženik: Irska

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da Irska, propuštanjem da osigura istražno tijelo koje je organizacijski, pravno i u donošenju odluka nezavisno od svih strana čiji bi interesi mogli biti u sukobu s dužnosti koja mu je povjerena, nije ispunila svoje obveze na temelju članka 8. stavka 1. Direktive 2009/18/EZ1 Europskog parlamenta i Vijeća o određivanju temeljnih načela o istraživanju nesreća u području pomorskog prometa i o izmjeni Direktive Vijeća 1999/35/EZ i Direktive 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća;

naloži Irskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U skladu s člankom 8. stavkom 1. Direktive 2009/18/EZ, države članice moraju osigurati da se sigurnosne istrage vrlo ozbiljnih pomorskih nesreća provode u nadležnosti stalnog i nepristranog istražnog tijela. Za nepristrano obavljanje sigurnosne istrage, člankom 8. stavkom 1. se zahtijeva da je istražno tijelo organizacijski, pravno i u donošenju odluka nezavisno od svih strana čiji bi interesi mogli biti u sukobu s dužnosti koja mu je povjerena.

Komisija smatra da Odbor za istraživanje pomorskih nesreća Irske ovaj zahtjev nije ispunio jer dva od njegovih pet članova također imaju opće regulatorne i provedbene odgovornosti u vezi s pomorskom sigurnosti plovila koja plove pod irskom zastavom i sigurnosnim pregledima u irskim vodama.

____________

1 SL 2009., L 131, str. 114. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 3., str. 280.)