Language of document :

2019. március 26-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Írország

(C-257/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: S. L. Kalėda, N. Yerrell meghatalmazottak)

Alperes: Írország

Kereseti kérelmek

állapítsa meg, hogy Írország – azzal, hogy nem írt elő olyan vizsgálati szervet, amely szervezetileg, valamint jogi struktúrája és döntéshozatala tekintetében független minden olyan féltől, amelyek érdekeit feladata elvégzése sértheti – nem teljesítette a tengeri szállítási ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK tanácsi és a 2002/59/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 8. cikkének (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

Írországot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A 2009/18/EK irányelv 8. cikkének (1) bekezdése értelmében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a tengeri balesetek biztonsági vizsgálatával független, állandó vizsgálati szervet bízzanak meg. A biztonsági vizsgálat pártatlan módon történő lefolytatása érdekében a 8. cikk (1) bekezdése megköveteli, hogy a vizsgálati szerv szervezetileg, valamint jogi struktúrája és döntéshozatala tekintetében független legyen minden olyan féltől, amelyek érdekeit feladata elvégzése sértheti.

A Bizottság úgy véli, hogy az Írország által létrehozott Marine Casualty Investigation Board azért nem felel meg ennek a követelménynek, mert öt tagja közül kettő az ír lobogó alatt közlekedő hajók tengeri biztonságával és az ír vizek biztonsági vizsgálatával kapcsolatban általános szabályozási és végrehajtási feladatkörökkel is rendelkezik.

____________

1 HL 2009. L 131., 114. o.