Language of document :

2019 m. kovo 26 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Airija

(Byla C-257/19)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama S. L. Kalėdos, N. Yerrell

Atsakovė: Airija

Ieškovės reikalavimai

pripažinti, kad nenumačiusi tyrimo įstaigos, kuri organizaciniu bei teisinės struktūros atžvilgiu ir priimdama sprendimus nepriklausytų nuo jokios šalies, kurios interesai galėtų prieštarauti jai pavestai užduočiai, Airija neįvykdė įsipareigojimų pagal 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/18/EB1 , nustatančios pagrindinius principus, taikomus avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimui, ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 1999/35/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/59/EB, 8 straipsnio 1 dalį,

priteisti iš Airijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagal Direktyvos 2009/18/EB 8 straipsnio 1 dalį valstybės narės turi užtikrinti, kad labai sunkių jūrų laivų avarijų saugumo tyrimus atliktų atsakinga nešališka nuolatinė tyrimo įstaiga. Tam, kad saugumo tyrimas būtų atliekamas nešališkai, pagal 8 straipsnio 1 dalį reikalaujama, kad tyrimo įstaiga organizaciniu bei teisinės struktūros atžvilgiu ir priimdama sprendimus nepriklausytų nuo jokios šalies, kurios interesai galėtų prieštarauti jai pavestai užduočiai.

Komisija laikosi nuomonės, kad Airijos įsteigta Marine Casualty Investigation Board (Jūrų laivų avarijų tyrimo valdyba) neatitinka šio reikalavimo, nes du iš penkių jos narių taip pat eina bendro reguliavimo ir vykdymo užtikrinimo pareigas dėl su Airijos vėliava plaukiojančių laivų saugumo jūroje ir saugumo patikrinimų Airijos vandenyse.

____________

1 OL L 131, 2009, p. 114.