Language of document :

Acțiune introdusă la 26 martie 2019 – Comisia Europeană/Irlanda

(Cauza C-257/19)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: S. L. Kalėda, N. Yerrell, agenți)

Pârâtă: Irlanda

Concluziile reclamantei

declararea că, prin neprevederea faptului că un organ de anchetă care este independent din punct de vedere organizațional, juridic și al luării deciziilor față de orice parte ale cărei interese ar putea veni în conflict cu sarcina ce i-a fost încredințată, Irlanda nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 8 alineatul (1) din Directiva 2009/18/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din sectorul de transport maritim și de modificare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului și a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

obligarea Irlandei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Potrivit articolului 8 alineatul (1) din Directiva 2009/18/CE, statele membre se asigură că investigațiile privind siguranța sunt efectuate sub responsabilitatea unui organ permanent și imparțial de anchetă. În vederea desfășurării de investigații obiective privind siguranța, articolul 8 alineatul (1) impune ca organul de anchetă să fie independent din punct de vedere organizațional, juridic și al luării deciziilor față de orice parte ale cărei interese ar putea veni în conflict cu sarcina ce i-a fost încredințată.

Comisia consideră că această cerință nu este îndeplinită de către comisia de investigare a accidentelor maritime (Marine Casualty Investigation Board) creată de Irlanda, pentru motivul că doi dintre cei cinci membri ai săi au și responsabilități generale de reglementare și de punere în executare cu privire la siguranța maritimă a navelor care arborează pavilionul irlandez și la inspecțiile de siguranță în apele irlandeze.

____________

1 JO 2009, L 131, p. 114.