Language of document :

Tožba, vložena 26. marca 2019 – Evropska komisija/Irska

(Zadeva C-257/19)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: S. L. Kalėda, N. Yerrell, agenta)

Tožena stranka: Irska

Predloga tožeče stranke

ugotovi naj se, da Irska s tem, da ni določila preiskovalnega telesa, ki bi bil z vidika organizacije, pravne strukture in načina odločanja neodvisen od katere koli stranke, katere interesi bi lahko bili v navzkrižju z nalogo, ki mu je poverjena, ni izpolnila svojih obveznosti na podlagi člena 8(1) Direktive 2009/18/ES1 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi temeljnih načel za preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa in o spremembi Direktive Sveta 1999/35/ES in Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta;

Irski naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V skladu s členom 8(1) Direktive 2009/18/ES države članice zagotovijo, da je za vodenje preiskav v zvezi z varnostjo pristojno neodvisno stalno preiskovalno telo. Za nepristransko izvajanje preiskave v zvezi z varnostjo člen 8(1) zahteva, da je preiskovalno telo organizacijsko, pravno in pri odločanju neodvisno od strani, katere interesi bi lahko bili v navzkrižju z nalogo, ki mu je bila zaupana.

Po mnenju Komisije te zahteve ne izpolnjuje Marine Casualty Investigation Board, ki ga je ustanovila Irska, ker imata dva od petih članov tudi splošno regulativno odgovornost in odgovornost izvrševanja v zvezi s pomorsko varnostjo plovil, ki plovejo pod irsko zastavo, in varnostnimi pregledi v irskih vodah.

____________

1 UL 2009, L 131, str. 114.