Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Frankfurt am Main (Německo) dne 27. února 2019 – OI v. Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

(Věc C-191/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht Frankfurt am Main

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: OI

Žalovaná: Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

Předběžné otázky

Je změna rezervace cestujícího, kterému byla potvrzena rezervace konkrétního letu a v okamžiku, kdy se dostavil k odbavení, mu bylo přiřazeno proti jeho vůli místo na pozdější let, odepřením nástupu na palubu ve smyslu čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/20041 o právech cestujících v letecké dopravě, pokud se let, jehož rezervace byla cestujícímu potvrzena, nicméně uskutečnil?

V případě kladné odpovědi na první otázku: je třeba v případě odepření nástupu na palubu použít analogicky ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. c) bodu iii) nařízení o právech cestujících v letecké dopravě?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. 2004, L 46, s. 1; Zvl. vyd. 07/08, s. 10).