Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Frankfurt am Main (Γερμανία) στις 27 Φεβρουαρίου 2019 – OI κατά Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

(Υπόθεση C-191/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landgericht Frankfurt am Main

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα και εκκαλούσα: OI

Εναγομένη και εφεσίβλητη: Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

Προδικαστικά ερωτήματα

Συνιστά η αλλαγή της κράτησης και μεταφορά σε επόμενη πτήση, παρά τη θέλησή του, ενός εμφανιζόμενου στο αεροδρόμιο προς διεκπεραίωση των διατυπώσεων για την επιβίβασή του επιβάτη, ο οποίος διαθέτει επιβεβαιωμένη κράτηση για συγκεκριμένη πτήση, άρνηση επιβίβασης κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 261/20041 , εάν η πτήση την οποία αφορά η επιβεβαιωμένη κράτηση του επιβάτη πραγματοποιηθεί;

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο πρώτο ερώτημα: πρέπει η διάταξη του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, περίπτωση iii, του κανονισμού 261/2004 να εφαρμόζεται αναλογικά σε περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 3, του κανονισμού αυτού;

____________

1     Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91, ΕΕ 2004, L 46, σ. 1.