Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Frankfurt am Main (Saksamaa) 27. veebruaril 2019 – OI versus Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

(kohtuasi C-191/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht Frankfurt am Main

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: OI

Vastustaja: Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

Eelotsuse küsimused

1.    Kas olukord, kus lennule registreerimiseks lennujaama ilmunud reisija, kellel on kinnitatud broneering teatavale lennule, broneeritakse vastu tema tahtmist ümber hilisemale lennule, kujutab endast lennureisist mahajätmist määruse (EÜ) nr 261/20041 artikli 4 lõike 3 tähenduses, kui lend, millele on reisijal kinnitatud broneering, endiselt toimub?

2.    Kas juhul, kui esimesele küsimusele vastatakse jaatavalt, on määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 5 lõike 1 punkti c alapunkt iii analoogia alusel kohaldatav lennureisist mahajätmise juhtudele määruse (EÜ) nr 261/2004 artikli 4 lõike 3 tähenduses?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91, ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10.