Language of document :

2019 m. vasario 27 d. Landgericht Frankfurt am Main (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje OI / Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

(Byla C-191/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Frankfurt am Main

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė ir apeliantė: OI

Atsakovė ir kita apeliacinio proceso šalis: Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar registruotis į oro uostą atvykusio keleivio, turinčio patvirtintą rezervaciją konkrečiam skrydžiui, perregistravimas į vėlesnį skrydį be jo sutikimo laikomas atsisakymu vežti, kaip tai suprantama pagal Oro transporto keleivių teisių reglamento (EB) Nr. 261/20041 4 straipsnio 3 dalį, jei skrydis, kuriam keleivis turi patvirtintą rezervaciją, vykdomas?

2.    Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas: ar Oro transporto keleivių teisių reglamento (EB) Nr. 261/2004 5 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunkčio nuostata turi būti taikoma pagal analogiją atsisakymo vežti atvejais, kaip tai suprantama pagal Oro transporto keleivių teisių reglamento 4 straipsnio 3 dalį?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).