Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Frankfurt am Main (Duitsland) op 27 februari 2019 – OI / Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

(Zaak C-191/19)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Landgericht Frankfurt am Main

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: OI

Verwerende partij: Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

Prejudiciële vragen

Is sprake van een instapweigering in de zin van artikel 4, lid 3, van de luchtreizigersverordening1 wanneer een passagier die zich op de luchthaven bij de incheckbalie meldt met een bevestigde boeking voor een welbepaalde vlucht, tegen zijn wil naar een latere vlucht wordt omgeboekt wanneer de vlucht waarvoor de passagier over een bevestigde boeking beschikt, nadien alsnog wordt uitgevoerd?

Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord: is artikel 5, lid 1, onder c), iii), van de luchtreizigersverordening van overeenkomstige toepassing op gevallen van instapweigering in de zin van artikel 4, lid 3, van die verordening?

____________

1 Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91 (PB 2004, L 46, blz. 1).