Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Frankfurt am Main (Germania) la 27 februarie 2019 – OI/Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

(Cauza C-191/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Frankfurt am Main

Părțile din procedura principală

Reclamantă: OI

Pârâtă: Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

Întrebările preliminare

Modificarea rezervării unui pasager aerian care dispune de o rezervare confirmată pentru un anumit zbor și căruia, atunci când se prezintă la aeroport în vederea efectuării înregistrării, i se atribuie un loc pentru un zbor ulterior împotriva voinței sale, constituie un caz de refuz la îmbarcare în sensul articolului 4 alineatul (3) din Regulamentul nr. 261/20041 , în cazul în care zborul pentru care pasagerul dispune de o rezervare confirmată este totuşi efectuat?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare,: articolul 5 alineatul (1) litera (c) punctul (iii) din Regulamentul nr. 261/2004 se aplică prin analogie în cazurile de refuz la îmbarcare vizate la articolul 4 alineatul (3) din regulamentul menţionat?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).