Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Frankfurt am Main (Nemčija) 27. februarja 2019 – OI/Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

(Zadeva C-191/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Frankfurt am Main

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in pritožnica: OI

Tožena stranka in nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Air Nostrum Lineas Aereas del Mediterraneo SA

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali se preusmeritev potnika, ki se na letališču prijavi na let s potrjeno rezervacijo za določen let, proti njegovi volji na kasnejši let, šteje za zavrnitev vkrcanja v smislu člena 4(3) Uredbe o pravicah potnikov1 , če se let, na katerega se nanaša potrditev rezervacije potnika, opravi v nadaljevanju?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali se določba člena 5(1)(c)(iii) Uredbe o pravicah potnikov po analogiji uporablja za primere zavrnitve vkrcanja v smislu člena 4(3) Uredbe o pravicah potnikov?

____________

1     Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91, UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10.