Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht des Saarlandes (Saksamaa) 9. aprillil 2019 – QM versus Finanzamt Saarbrücken

(kohtuasi C-288/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht des Saarlandes

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: QM

Vastustaja: Finanzamt Saarbrücken

Eelotsuse küsimus

Kas käibemaksudirektiivi1 artikli 56 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et „mittemaksukohustuslasele veovahendi rendile andmine“ hõlmab ka maksukohustuslase ettevõtte vara hulka kuuluva sõiduki („töösõiduk“) kasutada andmist maksukohustuslase töötajatele, kui viimased ei maksa selle eest sellist tasu, mis ei seisne (osas) nende tehtavast tööst, seega ei maksa nad tasu, ei kasuta selleks otstarbeks osa neile rahas makstavast töötasust ja ka pärast pooltevahelist kokkulepet, mille kohaselt on ettevõtte vara hulka kuuluva sõiduki kasutamise õigus seotud teistest hüvedest loobumisega, ei tee nad valikut maksukohustuslaste pakutavate eri hüvede vahel?

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi; ELT 2006, L 347, lk 1, mida on muudetud nõukogu 12. veebruari 2008. aasta direktiiviga 2008/8/EÜ; ELT 2008, L 44, lk 11.