Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. travnja 2019. uputio Finanzgericht des Saarlandes (Njemačka) – QM protiv Finanzamt Saarbrücken

(predmet C-288/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht des Saarlandes

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: QM

Tuženik: Finanzamt Saarbrücken

Prethodno pitanje

Treba li članak 56. stavak 2. Direktive o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 tumačiti na način da „najam prijevoznog sredstva osobi koja nije porezni obveznik” znači i ustupanje vozila (službenog vozila) koje pripada poduzeću u vlasništvu poreznog obveznika njegovim zaposlenicima ako zaposlenici za to ne plaćaju naknadu koja im ne pripada za (djelomični) rad, odnosno ne izvršavaju plaćanja, ne koriste dio svoje novčane naknade za to te se na temelju sporazuma između stranaka, u skladu s kojim pravo korištenja službenog vozila znači odricanje od drugih pogodnosti, nemaju mogućnost odabira između različitih pogodnosti koje nudi porezni obveznik?

____________

1     Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006, L 347, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120., u verziji na temelju Direktive Vijeća 2008/8/EZ od 12. veljače 2008.; SL 2008, L 44, str. 11.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 263.)