Language of document :

A Finanzgericht des Saarlandes (Németország) által 2019. április 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – QM kontra Finanzamt Saarbrücken

(C-288/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht des Saarlandes

Az alapeljárás felei

Felperes: QM

Alperes: Finanzamt Saarbrücken

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a héairányelv1 56. cikkének (2) bekezdését, hogy „közlekedési eszközök nem adóalany részére történő bérbeadásaként” értendő egy adóalany vállalkozásának a vagyonát képező gépjárműnek (vállalati autó) a vállalkozás alkalmazottja számára történő rendelkezésre bocsátása, ha ez utóbbi ezért nem nyújt olyan ellenértéket, amely nem a munkavégzéséből (annak egy részéből) áll, tehát fizetésre nem kerül sor, a készpénzben történő díjazása egy részét sem fordítja erre, és a felek között olyan megállapodás sincs, amely alapján a vállalati autó használata más előnyökről való lemondáshoz kapcsolódik, és az adóalany által felkínált előnyök közötti választást feltételez?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.).