Language of document :

2019 m. balandžio 9 d. Finanzgericht des Saarlandes (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje QM / Finanzamt Saarbrücken

(Byla C-288/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht des Saarlandes

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: QM

Atsakovė: Finanzamt Saarbrücken

Prejudicinis klausimas

Ar PVM direktyvos1 56 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad „transporto priemonių nuomos paslaugų teikimas neapmokestinamajam asmeniui“ apima ir teisės naudotis apmokestinamojo asmens įmonės veiklai skirta transporto priemone (įmonės automobiliu) suteikimą savo darbuotojams, jei jie už tai neatsilygina atliekamu darbu (ar jo dalimi), t. y. nieko nemoka, nenaudoja tam dalies savo darbo užmokesčio grynaisiais pinigais ir taip pat nesirenka iš kelių apmokestinamojo asmens siūlomų privalumų remdamiesi šalių susitarimu, pagal kurį teisė naudotis įmonės automobiliu įgyjama atsisakius kitokių privalumų?

____________

1 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, p. 1), iš dalies pakeista 2008 m vasario 12 d. Tarybos direktyva 2008/8/EB (OL L 44, 2008, p. 11).