Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 9. aprīlī iesniedza Finanzgericht des Saarlandes (Vācija) – QM/Finanzamt Saarbrücken

(Lieta C-288/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht des Saarlandes

Pamatlietas puses

Prasītāja: QM

Atbildētāja: Finanzamt Saarbrücken

Prejudiciālie jautājumi

Vai PVN direktīvas 1 56. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar “transportlīdzekļa iznomāšan[u]/izīrēšan[u] personai, kura nav nodokļa maksātāja,” ir jāsaprot arī transportlīdzekļa, kas ir nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības aktīvu daļa (uzņēmuma transportlīdzeklis), nodošana lietošanā savam personālam, ja tas par to nesniedz atlīdzību, kura (daļēji) neveido tā veicamo darbu, proti, personāls neveic nekādu samaksu, tas neizlieto tam daļu no sava atalgojuma naudā un tas arī pēc pušu vienošanās, saskaņā ar kuru tiesības lietot uzņēmuma transportlīdzekli ir saistītas ar atteikšanos no citām priekšrocībām, neizvēlas starp dažādām nodokļa maksātāja piedāvātajām priekšrocībām?

____________

1 Padomes un Eiropas Parlamenta Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp., redakcijā, kas grozīta ar Padomes Direktīvu 2008/8/EK (2008. gada 12. februāris); OV 2008, L 44, 11. lpp.).