Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht des Saarlandes (Germania) la 9 aprilie 2019 – QM/Finanzamt Saarbrücken

(Cauza C-288/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht des Saarlandes

Părțile din procedura principală

Reclamantă: QM

Pârât: Finanzamt Saarbrücken

Întrebarea preliminară

Articolul 56 alineatul (2) din Directiva TVA1 trebuie interpretat în sensul că prin „închirier[ea] […] unui mijloc de transport unei persoane neimpozabile” se înțelege și punerea la dispoziția personalului a unui autovehicul (de serviciu) care face parte din activele folosite în cadrul activității economice a unei persoane impozabile atunci când acesta nu oferă în schimb nicio contraprestație care nu constă în prestarea (parțială a) activității efectuate de personal, așadar, personalul nu efectuează nicio plată, nicio parte din remunerația sa în bani nu este utilizată în acest scop și nici nu alege între diferite avantaje oferite de persoana impozabilă în urma unei convenții între părți potrivit căreia dreptul de utilizare a autovehiculului de serviciu implică renunțarea la alte avantaje?

____________

1     Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 (JO 2008, L 44, p. 11).