Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht des Saarlandes (Nemčija) 9. aprila 2019 – QM/Finanzamt Saarbrücken

(Zadeva C-288/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht des Saarlandes

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: QM

Tožena stranka: Finanzamt Saarbrücken

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 56(2) Direktive o DDV1 razlagati tako, da je treba pod pojmom „dajanje v najem […] prevoznih sredstev osebi, ki ni davčni zavezanec“ razumeti tudi prepustitev vozila (službenega vozila), ki je del poslovnih sredstev podjetja davčnega zavezanca, v uporabo njegovim zaposlenim, če ti za to ne dajo plačila, pri katerem ne gre za (del) njihovega opravljenega dela, torej ne plačajo, za to ne uporabijo nobenega dela svojega plačila v denarju in na podlagi dogovora med strankama, v skladu s katerim je pravica do uporabe službenega vozila povezana z odpovedjo drugim ugodnostim, tudi ne izbirajo med različnimi ugodnostmi, ki jih ponuja davčni zavezanec?

____________

1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1), kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2008/8/ES z dne 12. februarja 2008; (UL 2008, L 44, str. 11).