Language of document :

Kanne 1.4.2019 – Euroopan komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

(asia C-276/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. X. P. Lewis ja J. Jokubauskaitė)

Vastaaja: Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ei ole noudattanut yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/211/EY1 (jäljempänä arvonlisäverodirektiivi) 395 artiklan 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se on ottanut käyttöön uusia yksinkertaistamistoimenpiteitä, joilla laajennetaan nollaverokantaa ja poikkeusta alkuperäisessä vuoden 1973 termiinimarkkinalaissa säädettyyn arvonlisäveron kirjaamista koskevaan normaaliin vaatimukseen toimittamatta komissiolle hakemusta neuvoston luvan saadakseen

velvoittaa Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 28.12.1977 erityistoimenpiteistä, joihin kuului vuoden 1973 arvonlisäverolaki (termiinimarkkinat), jossa sallitaan tietyin edellytyksin hyödykefutuurien kauppa tietyillä markkinoilla Yhdistyneessä kuningaskunnassa verottomasti ja tarvitsematta noudattaa arvonlisäveron kirjaamista koskevia vaatimuksia.

Vuoden 1973 arvonlisäverolakia (termiinimarkkinat) muutettiin useaan kertaan siten, että sen soveltamisalaan piiriin otettiin lukuisia sellaisia hyödykemarkkinoita, joita ei ollut lueteltu alkuperäisessä ilmoituksessa.

Komissio väittää, että vuoden 1973 arvonlisäverolakiin (termiinimarkkinat) tehdyillä muutoksilla laajennetaan Yhdistyneen kuningaskunnan vuonna 1977 ilmoittaman alkuperäisen poikkeuksen ulottuvuutta. Ne olisi tämän vuoksi pitänyt ilmoittaa komissiolle arvonlisäverodirektiivin 395 artiklan 1 kohdan mukaisesti, mutta näin ei kuitenkaan tehty.

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.