Language of document :

Tužba podnesena 1. travnja 2019. – Europska komisija protiv Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

(predmet C-276/19)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: A. X. P. Lewis, J. Jokubauskaitė, agenti)

Tuženik: Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske, uvođenjem novih mjera pojednostavljenja kojima se proširuje pravo primjene nulte stope i izuzeće od redovnog zahtjeva vođenja evidencije o porezu na dodanu vrijednost koji su predviđeni izvornim Terminal Markets Order 1973 a da Komisiji nije podnijela zahtjev radi dobivanja odobrenja Vijeća, nije ispunila svoje obveze na temelju članka 395. stavka 2. Direktive Vijeća 2006/112/EZ1 od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: Direktiva o PDV-u);

naloži Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Ujedinjena kraljevina prijavila je 28. prosinca 1977. posebne mjere uključujući Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 kojim se pod određenim uvjetima dopušta trgovanje robnim ročnicama na određenim tržištima u Ujedinjenoj kraljevini uz oslobođenje od PDV-a i zahtjevâ vođenja evidencije o PDV-u.

Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 izmijenjen je nekoliko puta kako bi se u njegovo područje primjene uključio niz tržištâ robe koja nisu bila navedena u izvornoj obavijesti.

Komisija tvrdi da je izmjenama Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 proširen opseg izvornog odstupanja koje je Ujedinjena kraljevina prijavila 1977. Slijedom toga, Komisija je o tim izmjenama morala biti obaviještena u skladu s člankom 395. stavkom 1. Direktive o PDV-u, ali to nije bilo učinjeno.

____________

1 SL 2006, L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)