Language of document :

2019. április 1-jén benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

(C-276/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: A. X. P. Lewis és J. Jokubauskaitė meghatalmazottak)

Alperes: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága – mivel olyan új egyszerűsítő intézkedéseket vezetett be, amelyek kiterjesztik a nulla százalékos adókulcs szerinti adóztatást, valamint az eredeti Terminal Markets Order 1973 által előírt hozzáadottértékadó-nyilvántartás vezetésének általános követelménye alóli kivételt, anélkül hogy a Bizottsághoz fordult volna a Tanács engedélye iránt – nem teljesítette a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 (héairányelv) 395. cikkének (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az Egyesült Királyság 1977. december 28-án különös intézkedéseket jelentett be, ezek között szerepelt a Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973, amely bizonyos feltételek mellett lehetővé teszi, hogy bizonyos egyesült királysági piacokon a hozzáadottérték-adó és a hozzáadottértékadó-nyilvántartási követelmények alól mentesítve kössenek határidős árutőzsdei ügyleteket.

A Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 esetében több módosításra került sor abból a célból, hogy a hatálya alá vonjanak olyan árupiacokat is, amelyek nem voltak feltüntetve az eredeti bejelentésben.

A Bizottság azt kifogásolja, hogy a Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 módosításai kiterjesztik az eredeti eltérés hatályát, amelyet az Egyesült Királyság 1977-ben jelentett be. Ezekről tehát értesíteni kellett volna a Bizottságot a héairányelv 395. cikke (2) bekezdésének megfelelően, ez azonban nem történt meg.

____________

1 HL 2006. L 347., 1. o.