Language of document :

2019 m. balandžio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Airijos karalystė

(Byla C-276/19)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama A. X. P. Lewis ir J. Jokubauskaitės

Atsakovė: Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystė

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystė, įvesdama naujas supaprastinimo priemones, kuriomis buvo išplėstas nulinio tarifo ir išimtinės tvarkos dėl reikalavimų saugoti pridėtinės vertės mokesčio registrus, nurodytus Terminal Markets Order 1973, taikymas ir nesikreipdama į Komisiją, kad Taryba suteiktų jai įgaliojimus, neįvykdė įsipareigojimų pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (PVM direktyva)1 395 straipsnio 2 dalį;

priteisti Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1977 m. gruodžio 28 d. Jungtinė karalystė pranešė apie specialias priemones, įskaitant Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973, kurių pagrindu biržos prekių ateities sandoriai kai kuriose Jungtinės Karalystės rinkose gali būti neapmokestinami PVM ir jiems gali būti netaikomi PVM registravimo reikalavimai, esant tam tikroms sąlygoms.

Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 buvo kelis kartus pakeistas papildant biržos prekių rinkomis, kurios nebuvo nurodytos pradiniame dokumente.

Komisija teigia, kad padaryti Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 pakeitimai išplėtė pradinės nukrypti leidžiančios nuostatos, apie kurią Jungtinė Karalystė pranešė 1977 m., apimtį. Tokiu atveju informacija apie juos turi būti pateikta Komisijai pagal PVM direktyvos 395 straipsnio 1 dalį.

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.