Language of document :

Acțiune introdusă la 1 aprilie 2019 – Comisia Europeană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

(Cauza C-276/19)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: A. X. P. Lewis, J. Jokubauskaitė, agenți)

Pârât: Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

Concluziile reclamantei

constatarea faptului că, prin introducerea unor noi măsuri de simplificare prin care se extinde posibilitatea de a beneficia de taxă zero și excepția de la cerința normală de ținere de evidențe în scopuri de TVA, prevăzută de Terminal Markets Order 1973 inițial, fără a sesiza Comisia în vederea unei autorizări din partea Consiliului, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 395 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 (denumită în continuare „Directiva TVA”);

obligarea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Le 28 decembrie 1977, Regatul Unit a notificat măsuri speciale, printre care Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 care permite în anumite condiții negocierea de contracte futures de vânzare de mărfuri și produse de bază cu scutire de la TVA, precum și scutirea de la obligația de ținere de evidențe în scopuri de TVA.

Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 a fost modificată în mai multe rânduri pentru a include în domeniul său de aplicare contractele de vânzare de mărfuri și produse de bază care nu figurau inițial.

Comisia afirmă că modificările aduse la Value Added Tax (Terminal Markets) Order 1973 extind conținutul derogării inițiale notificate în anul 1977 de Regatul Unit. Acestea ar fi trebuit deci să fie notificate Comisiei în temeiul articolului 395 alineatul (1) din Directiva TVA, dar nu au fost.

____________

1 JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.