Language of document :

Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 11ης Απριλίου 2019 [αιτήσεις του Tribunal Supremo (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – Repsol Butano SA (C–473/17), DISA Gas SAU (C–546/17) κατά Administración del Estado

(Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-473/17 και C-546/17) 1

[Προδικαστική παραπομπή – Ενέργεια – Τομέας του υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (LPG) – Προστασία των καταναλωτών – Υποχρέωση γενικού οικονομικού συμφέροντος – Ανώτατη τιμή της φιάλης υγραερίου – Υποχρέωση κατ’ οίκον διανομής – Άρθρο 106 ΣΛΕΕ – Οδηγίες 2003/55/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ και 2006/123/ΕΚ – Ερμηνεία της αποφάσεως της 20ής Απριλίου 2010, Federutility κ.λπ. (C‑265/08, EU:C:2010:205) – Αρχή της αναλογικότητας]

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Supremo

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Repsol Butano SA (C-473/17), DISA Gas SAU (C‑546/17)

κατά

Administración del Estado

παρισταμένων των: Redexis Gas SL, Repsol Butano SA (C‑546/17)

Διατακτικό

Η κατά το άρθρο 15, παράγραφος 3, στοιχείο γʹ, της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, προϋπόθεση αναλογικότητας πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι δεν αντιτίθεται σε μέτρα όπως τα επίμαχα στις κύριες δίκες, τα οποία καθορίζουν ανώτατη τιμή της φιάλης εμφιαλωμένου υγροποιημένου αερίου πετρελαίου και επιβάλλουν σε ορισμένους επιχειρηματίες υποχρέωση κατ’ οίκον διανομής του αερίου αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά διατηρούνται μόνο για περιορισμένο χρόνο και δεν υπερβαίνουν το όριο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού γενικού οικονομικού συμφέροντος.

____________

1 ΕΕ C 382 της 13.11.2017

ΕΕ C 412 της 4.12.2017