Language of document :

A Bíróság (tizedik tanács) 2019. április 11-i ítélete (a Tribunal da Relação do Porto [Portugália] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Mediterranean Shipping Company (Portugália) – Agentes de Navegação S. A. kontra Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos, SA

(C-295/18. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Belső piaci pénzforgalmi szolgáltatások – A 2007/64/EK irányelv – 2. és 58. cikk – Hatály – Pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője – Fogalom – Valamely harmadik személy által adott, olyan számlára vonatkozó beszedési megbízás teljesítése, amelynek e harmadik személy nem tulajdonosa – A megterhelt számla tulajdonosa engedélyének hiánya – Nem engedélyezett fizetési művelet)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal da Relação do Porto

Az alapeljárás felei

Felperes: Mediterranean Shipping Company (Portugália) – Agentes de Navegação S. A.

Alperesek: Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos, SA

Rendelkező rész

A belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. november 13-i 2007/64/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy az e rendelkezés értelmében vett „pénzforgalmi szolgáltatások” fogalma alá tartozik a kedvezményezett által olyan fizetési számláról kezdeményezett beszedések teljesítése, amelynek nem tulajdonosa, és amely beszedésekhez az így megterhelt számla tulajdonosa nem járult hozzá.

A 2007/64 irányelv 58. cikkét akként kell értelmezni, hogy az e cikk értelmében vett „pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője” fogalom alá tartozik az olyan fizetési számla tulajdonosa, amelyről a hozzájárulása nélkül teljesítettek beszedéseket.

____________

1 HL C 259., 2018.7.23.